Copper

All Copper

16 Gauge Copper Wire Bulk
$26.95
14 Gauge Copper Wire Bulk
$26.95
3/32" (2.4mm) Round Copper Tube
$2.99 / 3 pack
24 Gauge Copper Wire
$9.95
1/16" (1.6mm) Round Copper Tube
$2.39 / 3 pack
Copper Sheet
$13.99
22 Gauge Copper Wire
$9.95
Copper Sheet .025 x 6" x 12"
$15.99
20 Gauge Copper Wire
$9.95
18 Gauge Copper Wire
$9.95
16 Gauge Copper Wire 32 Ft.
$8.99
Copper Tooling Foil 12" x 48"
$35.99