Copper

All Copper

16 Gauge Copper Wire Bulk
$26.95
14 Gauge Copper Wire Bulk
$26.95
26 Gauge Copper Wire
$9.95
3/32" (2.4mm) Round Copper Tube
$2.39 / 3 pack
24 Gauge Copper Wire
$9.95
1/16" (1.6mm) Round Copper Tube
$2.09 / 3 pack
22 Gauge Copper Wire
$9.95
Copper Sheet
$11.39
20 Gauge Copper Wire
$9.95
Copper Sheet .025 x 6" x 12"
$13.09
18 Gauge Copper Wire
$9.95
16 Gauge Copper Wire 32 Ft.
$8.99
Copper Tooling Foil 12" x 48"
$32.99